Talentise

Waarom?

Onze samenleving verandert in een razend tempo. Er is een kloof ontstaan tussen het curriculum van scholen in het PO/VO en dat wat leerlingen nodig hebben om toekomstige veranderingen goed tegemoet te treden. Meer dan voorheen is het essentieel dat kinderen leren zich te oriënteren op hun kwaliteiten, hun drijfveren en hun ambities.

Hoe?

Hoe verbinden we het curriculum van het PO/VO aan talentontwikkeling? Talent definiëren we als een vaardigheid waar iemand van nature goed in is, intrinsiek gemotiveerd voor is en energie oplevert. Autonomie en eigenaarschap zijn kernwaarden die een essentiële rol spelen bij de vraag hoe we kinderen kunnen helpen, beter zicht te krijgen op hun talenten. Daar waar kinderen hun eigen doelen mogen stellen, verwezenlijken en reflecteren, ervaren zij succes en is er sprake van ware eigenaarschap, doordat zij zelf de regisseur zijn van hun eigen verhaal.

Talentise (Wat)

Talentise is een digitaal groeiprofiel waarmee kinderen gestimuleerd worden om hun eigen talenten en competenties te ontdekken, te ontwikkelen en te delen met hun klasgenoten, hun leerkracht en hun ouders. Met behulp van Talentise stellen kinderen hun eigen doelen. Ze reflecteren op hun eigen proces en dat van klasgenoten. Daar waar nodig zoeken ze de samenwerking op.

Talentise stimuleert vaardigheden als zelfregulatie, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, communiceren, creatief denken en samenwerken. Talentise is eenvoudig in te passen binnen het bestaande curriculum van een school zonder administratieve belasting voor leerkrachten.

Onze 21e eeuwse samenleving individualiseert waarbij kinderen meer dan voorheen moeten leren zich te oriënteren op eigen kwaliteiten en voorkeuren.

— Thijs, Fisser & Hoeven (2014)

Het team

Vraagstukken rondom talentontwikkeling en 21e eeuwse vaardigheden brachten Lars Goertzen (leerkracht PO), Irian Quaedvlieg (leerkracht VO) en Thijs Janssen (leerkracht PO), samen met Ruud Thissen (Web Designer & Web Developer). Vanuit hun ervaring met portfolio’s en kind-doelen, ontwikkelden zij Talentise met het doel om talenten en drijfveren van kinderen, een plek te geven binnen het onderwijs.

Lars Goertzen

lars@talentise.nl Master Leren & Innoveren Docent groep 7 bij OBS De Droomboom

Ruud Thissen

ruud@talentise.nl Web Designer & Web Developer bij Car-Systems

Thijs Janssen

thijs@talentise.nl Docent groep 8 bij OBS De Droomboom

Irian Quaedvlieg

irian@talentise.nl Docent bij Dacapo College EOA
Onderwijskundig succes vindt plaats wanneer leerlingen meer actieve en betrokken participanten van hun eigen leerproces worden en het leren als persoonlijk en betekenisvol wordt ervaren.

— Abrami, Venkatesh, Meyer & Wade (2013)

Rol van de leerkracht

Talentise verandert zowel de rol van de leerling als die van de leerkracht. De traditionele consumptieve rol van de leerling verandert in een proactieve rol waarbij hij volwaardig participant is van zijn leerproces. De leerkracht neemt een meer coachende rol aan waarbij hij leerlingen begeleidt bij het zelfregulerende proces van doelen stellen, doelen realiseren en reflecteren.

Het ervaren van competentiegevoelens en zelfregulerend gedrag, is bepalend om motivatie in stand te houden.

— Ryan & Deci (2000)

Toekomst

Met ingang van het schooljaar 2017-2018 gaat Talentise als pilot op een aantal scholen in Limburg draaien. Hiervoor zijn wij op zoek naar ondernemende en vooruitstrevende scholen die bereid zijn om het avontuur met ons aan te gaan, om de talenten en drijfveren van kinderen een plek te geven binnen hun onderwijs.

Effectieve (peer) feedback verkleint de discrepantie tussen huidige kennis en vaardigheden en het beoogde doel.

— Hatty & Timperley (2007)

Opbrengsten

Kinderen

 • ontdekken en ontwikkelen hun eigen talenten;
 • ontwikkelen 21e eeuwse vaardigheden als zelfregulatie, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, samenwerken en creatief denken;
 • leggen de basis voor een leven lang leren;
 • stellen en verwezenlijken hun eigen doelen;
 • reflecteren op hun eigen proces;
 • zijn de regisseur van hun eigen succesverhaal;

Leerkrachten

 • gebruiken Talentise als instrument om 21e eeuwse vaardigheden een plek te geven binnen het curriculum van hun school;
 • geven met Talentise gehoor aan passend onderwijs en gepersonaliseerd leren;
 • creëren met talent gestuurd onderwijs een doorlopende lijn van het PO naar het VO met behoud van hun basiscurriculum;
 • krijgen meer zicht in de drijfveren en motieven van hun leerlingen;
 • krijgen meer oog voor competenties in plaats van tekortkomingen van leerlingen;

Ouders

 • raken (nog) meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind;
 • volgen en coachen hun kind bij de zoektocht naar talenten en uitdagingen.
 • delen mee in de succeservaringen van hun kind.
Te veel kinderen verlaten de basisschool met te weinig succeservaringen op zak. Ik wil talenten en drijfveren een plek geven binnen het onderwijs zodat kinderen die de basisschool verlaten weten wie ze zijn en waar hun kwaliteiten en uitdagingen liggen.

— Lars Goertzen

Contact

U kunt contact met ons opnemen door een mail te sturen naar info@talentise.nl.

Wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.